Aktualności klubowe:

  1. W związku z rozwojem klubu i chęcią dzieci do intensywniejszych treningów zostały zorganizowane dodatkowe treningi indywidualne. Do wyboru są aktualnie 3 możliwości treningów, proszę o wybór jednej z nich:

– za składkę 150 złotych miesięcznie będą organizowane 2 treningi grupowe (tak jak do tej pory),

– za składkę 300 złotych miesięcznie do zajęć grupowych dokładamy godzinę treningu indywidualnego, składka nie obejmuje kosztu hali za zajęcia indywidualne w zimie,

– za składkę 500 złotych miesięcznie do zajęć grupowych dokładamy 3 godziny treningu indywidualnego, składka nie obejmuje kosztu hali za zajęcia indywidualne w zimie.

Treningi indywidualne są dofinansowywane przez klub, w związku z tym od uczestników wymaga się pełnego zaangażowania i zdyscyplinowania oraz reprezentowania barw klubowych w turniejach tenisowych.

  1. Jesteśmy w trakcie zorganizowania zajęć ogólnorozwojowych, podczas których będziemy pracować nad poprawą cech motorycznych i koordynacji ruchowej dzieci. Zajęcia będzie prowadził trener Tomasz Klonowski, a proces całego szkolenia będzie „nadzorowany” przez trenera Andrzeja Zatorskiego. Celem tych zajęć będzie wszechstronne usportowienie dzieci, w związku z czym zajęcia będą nosiły nazwę „Akademii Małego Herosa”. Treningi zostaną uruchomione jeszcze w tym miesiącu, chętnych proszę o zapisy.
  2. Od maja treningi tenisowe będą się odbywały na kortach tenisowych we Wrocance. Poniżej znajduje się rozpiska treningów w excelu. Proszę o zapoznanie się z nią. Treningi są zaplanowane 3 razy w tygodniu lecz nie będą odrabiane w razie niepogody. treningi