Zapisy do LUKS Ligi trwają do 27 kwietnia!! Aby się zapisać wyślij e-mail na adres tomaszklonowski88@gmail.com podając swoje imię i nazwisko. Koniecznie zapoznaj się z regulaminem.

§1

 1. Organizatorem LUKS Ligi jest Ludowo-Uczniowski Klub Sportowy „Krośnianka”.

§2

 1. Miejscem rozgrywania LUKS Ligi są korty tenisowe znajdujące się w powiecie krośnieńskim, które zostaną zaakceptowane przez Organizatora.
 2. Pierwszeństwo w wyborze miejsca rozegrania spotkania mają uczestnicy chcący rozegrać spotkanie na kortach LUKS „Krośnianka”.

§3

 1. LUKS Liga przewiduje utworzenie lig męskich i żeńskich. Ligi żeńskie zostaną utworzone, jeżeli zbierze się przynajmniej 5 uczestniczek. W przeciwnym wypadku uczestniczki zostaną włączone do ligi męskiej.
 2. W rozgrywkach może wziąć udział każdy kto ma ukończone 14 lat.
 3. Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić zgodę rodziców lub opiekunów na udział w LUKS Lidze.
 4. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
 5. Organizator nie ubezpiecza uczestników LUKS Ligi.

§4

 1. Termin zgłoszeń do ligi mija 27 kwietnia 2017 roku.
 2. Aby zapisać się do LUKS Ligi należy uiścić składkę członkowską (§16) i wysłać e-mail na adres klonu1988@gmail.com, w którym należy zawrzeć: imię i nazwisko, potwierdzenie uiszczenia składki członkowskiej, opcjonalnie zdjęcie profilowe (nie większe niż 50kB).
 3. Na podany adres e-mail zostaną przesłane dane do logowania do LUKS Ligi w ciągu 3 dni.

§5

 1. Zawodnicy biorący udział w LUKS Lidze są podzieleni na ligi. W każdej z lig rywalizuje ze sobą 10 graczy.
 2. W przypadku gdy w ostatniej lidze jest 10 graczy, utworzenie następnej ligi będzie możliwe w momencie  zgłoszenia się co najmniej pięciu nowych zawodników.

§6

 1. Rozrywki podzielone są na trzy rundy:
  runda I – od 01.05 do 30.06,
  runda II   – od 1.07 do 31.08,
  runda III – od 1.09 do 31.10.

§7

 1. Mecze będą rozgrywane w obrębie danej ligi, każdy z każdym, do dwóch wygranych setów, przy stanie
  1-1 rozgrywamy pełny trzeci set,
 2. Za wygrany mecz trzy punkty, przegrany jeden punkt, walkower i krecz zero punktów,
 3. O pozycji w danej lidze decydują: punkty, sety, gemy, ostatni bezpośredni pojedynek.

§8

 1. Po zakończonym każdym etapie gracze otrzymują tzw. duże punkty. Liczba dużych punktów uzyskanych za zajęcie pierwszego miejsca w I lidze odpowiada liczbie wszystkich uczestników Ligi na moment zakończenia danego etapu (np. w przypadku gdy w lidze uczestniczy 50 graczy, pierwsze miejsce w I lidze – 50 pkt, drugie – 49 pkt, trzecie – 48 pkt itd. Ostatnie miejsce w ostatniej lidze – 1 pkt).
 2. Zwycięzcy poszczególnych lig otrzymują bonus w postaci dodatkowego jednego dużego punktu.
 3. Po otrzymaniu dużych punktów następują spadki i awanse. Z ligi spada trzech ostatnich zawodników, z ligi niższej awansuje trzech pierwszych zawodników.

§ 9

 1. Ustala się dwa sposoby umawiania meczy ligowych: „wyzwanie” i „umówienie” poza systemem wyzwań.
 2. Wyzwanie: odbywa się za pomocą strony internetowej LUKS Ligi i SMS-a do Organizatora. Gracze mają obowiązek ustalenia terminu rozegrania meczu w ciągu dwóch dni i jego rozegrania w ciągu siedmiu dni od momentu wyzwania. Zmiana terminu umówionego już meczu może nastąpić tylko w okresie regulaminowego tygodnia. Anulowanie wyzwania może się odbyć tylko ze względów pogodowych za zgodą Organizatora. W przypadku niemożności ustalenia terminu i miejsca meczu przez skonfliktowanych graczy, ostateczny termin ustalony będzie przez organizatora w wyniku losowania pomiędzy dwoma terminami wskazanymi przez graczy.
 3. Umówienie meczu poza systemem wyzwań: bez względu na trwające aktualnie wyzwanie, gracz może rozegrać mecz z innym zawodnikiem w dowolnym odpowiadającym im terminie. Fakt ten musi być jednak zgłoszony Organizatorowi SMS-em przynajmniej jeden dzień przed umówionym terminem rozegrania meczu. Wynik spotkania podają gracze w dniu rozgrywania meczu do godziny 24.00 pod rygorem nieważności.

§ 10

 1. Koszt wynajęcia kortu i piłek (minimum trzy nowe ciśnieniowe dowolnej marki), gracze pokrywają solidarnie, po 50%.
 2. Rozgrywanie meczu piłkami używanymi może nastąpić tylko w przypadku zgody obu graczy.

§ 11

 1. Mecze ligowe zawodnicy sędziują sobie sami.
 2. Istnieje możliwość sędziowania meczu ligowego przez Organizatora – informacje i zasady do uzgodnienia indywidualnie.

§ 12

 1. O rozstawieniu w poszczególnych ligach w roku 2017 decyzję podejmuje Organizator.
 2. O rozstawieniu w latach kolejnych decydować będzie suma dużych punktów z ostatniej rundy roku ubiegłego.
 3. Nowi uczestnicy ligi, który nie brali udziału w poprzedniej edycji ligi, mogą przystąpić do rozgrywek poprzez system baraży.
 4. Pretendenci zgłaszają Organizatorowi, za pomocą smsa, chęć przystąpienia do gry w wybranej przez siebie lidze.
 5. Pary barażowe zestawiane są na podstawie kolejności zgłoszeń pretendentów.
 6. Terminy zgłaszania się pretendentów, do gry w każdej z lig, liczony jest od chwili opublikowania na stronie LUKS Ligi początkowego składu odpowiedniej ligi, wynikającego z zajmowanych miejsc w roku ubiegłym.
 7. Pierwsi do baraży przystępują pierwszoligowcy. Dopiero po rozstrzygnięciu meczy pomiędzy pretendentami a broniącymi pozycji w lidze ostatecznie ustali się skład I ligi. Wygrany mecz przez pretendenta powoduje spadek broniącego do ligi niższej. Przegrana pretendenta powoduje jego spadek do ligi najniższej.
 8. Rozgrywający baraże mają obowiązek poinformować organizatora o miejscu i czasie rozegrania meczu na 24 godziny przed spotkaniem.
 9. Po wstępnym ustaleniu składu II ligi z uwzględnieniem ewentualnych spadków z ligi I, przystępuje się do baraży drugoligowych według zasad opisanych dla I ligi. Analogicznie z ligami niższymi.
 10. Terminy zakończenia przyjmowania zgłoszeń do baraży oraz rozegrania meczy barażowych dla każdej z lig ustala Organizator, umieszczając je na stronie internetowej.
 11. Miejscem rozgrywania gier barażowych są korty wyznaczone przez Organizatora.
 12. Koszty rozegrania baraży (piłki, wynajęcie kortu) ponosi pretendent do gry w LUKS Lidze.

§ 13

 1. Każdy gracz na czas rozgrywek dysponuje 21 dniowym urlopem, który może wykorzystać w dowolnym czasie.
 2. Minimalna jednorazowa ilość urlopu to 5 dni.
 3. Urlop musi być odnotowany na liście czasowo nieobecnych.

§ 14

 1. W przypadku długotrwałej kontuzji gracza, który licząc na powrót do rozgrywek w danym sezonie korzystał z urlopu i nie rozegrał żadnego meczu, następuje jego spadek do ligi niższej i przywrócenie urlopu w ilości proporcjonalnej do rund pozostających do zakończenia sezonu (14 dni – 2 rundy, 7 dni – 1 runda).

§ 15

 1. W przypadku gracza, który rozegrał tylko część meczy, będzie on klasyfikowany (wyniki jego meczy będą liczone) pod warunkiem, że rozegrał ponad 50% meczy. Gdy warunek ten nie zostanie spełniony, wszystkie dotąd rozegrane mecze zostają anulowane i nie będą brane pod uwagę.

§ 16

 1. Roczna skłądka członkowska za udział w LUKS Lidze wynosi 100zł (płatne do 27 kwietnia 2017 na konto bankowe LUKS Krośnianka . W przelewie należy zawrzeć informację „składka członkowska LUKS Liga – rok 2017” Numer konta w banku PBS: 49 8642 1083 2002 8326 7297 0001

§ 17

 1. Uczestnictwo w LUKS Lidze jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 18

 1. W sprawach spornych lub nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.