Program Treningowy

Zapisując dziecko do naszego klubu masz pewność, że przechodząc nasz system szkolenia, posiądzie ono pewne umiejętności związane z tenisem. Każdy z zawodników musi przejść wszystkie etapy szkolenia, które gwarantują, że będzie on mógł doskonalić swój tenis w późniejszym czasie nie nabywając błędów i mając ku temu solidne podstawy.

Szkolenie naszych pociech zaczynamy już od 5 roku życia. Zgodnie z instrukcjami ogólnoświatowego programu szkoleniowego „Tenis 10”, każdy z poziomów zakłada nabycie przez dziecko pewnych umiejętności i tylko po ich przyswojeniu, może ono przejść do kolejnego etapu.  Wszystkie poziomy charakteryzują się specjalistycznym doborem sprzętu tenisowego, np. odpowiedni dobór wielkości rakiet, wolniejszych i większych piłek, pomniejszonymi rozmiarami kortu, specyficznym sposobem punktowania meczu.

Na poziomie niebieskim, szkolimy dzieci do około 6tego roku życia. W tym czasie zapewniamy rozwój wszechstronnej sprawności fizycznej poprzez gry i zabawy, oswojenie ze sprzętem, piłką i rakietą. Zapewniamy również naukę podstawowych umiejętności taktycznych, takich jak utrzymanie piłki w korcie oraz technicznych, np. czucie piłki oraz trafianie piłki przed sobą.

Poziom czerwony to nauki dzieci do około 8 roku życia. W czasie tego okresu dbamy przede wszystkim o dalszy rozwój sprawności ogólnej oraz kolejnych umiejętności taktycznych (gonienie przeciwnika), oraz technicznych (prawidłowe chwyty rakiety oraz początki przyszłych pełnych uderzeń).

Tenis pomarańczowy to szkolenie dzieci do lat 9ciu. W tym okresie skupiamy się zwłaszcza na rozwoju szybkości i zwinności. Młodzi tenisiści stosują różnorodne sposoby rozegrania akcji we wszystkich 5ciu sytuacjach meczowych (serwis, return, atak z dojściem do siatki, obrona, gra z głębi kortu). Gra na tym poziomie przypomina już „dorosły” tenis.

Poziom zielony to zadanie dla dzieci do lat 10ciu. Interesuje nas w dalszym ciągu rozwój sprawności ogólnej i podstawowych umiejętności technicznych: utrwalenie prawidłowej techniki, praca nad bardziej zaawansowanymi uderzeniami oraz wszechstronnym stylem gry. Zawodnicy na tym poziomie powinni potrafić zastosować wszystkie podstawowe rozwiązania taktyczne (utrzymanie piłki w grze, zmuszenie przeciwnika do biegania, wykorzystanie swoich silnych stron, tuszowanie słabych, zmuszanie przeciwnika do wykonania błędu).

Od 10tego do 12tego roku życia zawodnik po przejściu wszystkich wcześniejszych poziomów, jest gotowy do efektywnego treningu twardą piłką na pełnowymiarowym korcie. Od tego czasu największy nacisk kładziemy na rozwój prawidłowej, pełnej, pozbawionej błędów techniki tenisowej, nie zapominając o rozwoju ogólnym naszego zawodnika  i taktyce.  Po ukończeniu 12tu lat zawodnik jest w pełni ukształtowany technicznie i gotowy do treningu taktycznego, pozwalającego wykorzystać swoje silne strony i uczyć się skuteczności gry. Od 14tego roku życia w grę wchodzi trening mentalny. W późniejszych latach również siłowy.

Powyżej przedstawione założenia to pewne ramy treningowe. Jesteśmy jednak także ludźmi i od tych ram robimy odstępstwa, dostosowując się do indywidualnych potrzeb, predyspozycji, a także stażu treningowego dziecka.