Sekcja tenisowa Klubu LUKS Krośnianka wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają na bezpłatne zajęcia ogólnorozwojowe z elementami tenisa wszystkie dzieci ze szkół podstawowych mieszczących się na terenie Gminy Miejsce Piastowe, a także dzieci trenujące w klubie LUKS Krośnianka.

Zajęcia pozwalają kształtować podstawowe cechy motoryczne, tj. szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość, zapobiegają pojawianiu się wad postawy a także umożliwiają kontynuowanie szkolenia w klubie tenisowym!

Cykl zajęć, tak jak poprzednio, zakończy się testem sprawności fizycznej, podczas którego wszyscy ćwiczący będą mogli sprawdzić swoje postępy i wyznaczyć cele na kolejne miesiące ćwiczeń. Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach i dopisywanie się do grup w swoich miejscowościach.

Harmonogram zajęć:

Miejsce Piastowe – zajęcia zostaną zorganizowane po zebraniu się grupy – zachęcamy do zapisów w szkole (trener Witold – 504 312 375)

Łężany – poniedziałki w godzinach 15:00 – 18:00 (trener Witold – 504 312 375)

Rogi – piątki w godzinach 14:20 – 16:20 (trener Witold – 504 312 375)

Targowiska:

–   klasy I – III w piątki w godzinach 15:30 – 16:30 (trener Tomasz – 793 749 096)

–  klasy IV – VI w piątki w godzinach 16:30 – 17:30 (trener Tomasz – 793 749 096)

Wrocanka:

– klasy I – III w środy w godzinach 15:00 – 16:00 (trener Tomasz – 793 749 096)

–  klasy IV – VI w środy w godzinach 16:00 – 17:00 (trener Tomasz – 793 749 096)

Głowienka:

–   klasy Ia, Ib i III w czwartki od 12:45 do 13:45 (trener Tomasz – 793 749 096)

–   klasy IIa i IIb w piątki w godzinach 12:45 – 13:45 (trener Tomasz – 793 749 096)

–   klasy IV, V i VI w piątki w godzinach 13:45 – 14:45 (trener Tomasz – 793 749 096)

 

Na zajęcia należy ze sobą zabrać strój sportowy i małą wodę niegazowaną. Prosimy o systematyczne uczestnictwo w treningach. Serdecznie zapraszamy!