Sekcja tenisowa Klubu LUKS Krośnianka wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają na bezpłatne zajęcia ogólnorozwojowe z elementami tenisa wszystkie dzieci ze szkół podstawowych mieszczących się na terenie Gminy Miejsce Piastowe, a także dzieci trenujące w klubie LUKS Krośnianka.

Zajęcia pozwalają kształtować podstawowe cechy motoryczne, tj. szybkość, zwinność, siłę i wytrzymałość, zapobiegają pojawianiu się wad postawy a także umożliwiają kontynuowanie szkolenia w klubie tenisowym!

Cykl zajęć zakończy się testem sprawności fizycznej, podczas którego wszyscy ćwiczący będą mogli sprawdzić swoje postępy i wyznaczyć cele na kolejne miesiące ćwiczeń. Serdecznie zapraszamy do udziału w zajęciach i dopisywanie się do grup w swoich miejscowościach.

Harmonogram zajęć:

Łężany – poniedziałki w godzinach 15:00 – 18:00 (trener Witold – 504 312 375)

Targowiska – środy w godzinach 16:00 – 18:00 (trener Witold – 504 312 375)

Wrocanka – czwartki w godzinach 14:00 – 16:00 (trener Witold – 504 312 375)

Rogi – piątki w godzinach 14:30 – 16:00 (trener Witold – 504 312 375)

Głowienka – piątki w godzinach 13:00 – 15:00 (trener Tomasz – 793 749 096)

 

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci z klubu LUKS Krośnianka odbywają się w Głowience, w godzinach:

grupy starsze – od 19:30 do 21:00 w poniedziałki  (trener Tomasz – 793 749 096)

grupy młodsze – od 18:00 do 19:00 we wtorki (trener Tomasz – 793 749 096)

 

„Grupy starsze” i „grupy młodsze” to podział orientacyjny – jeżeli komuś nie odpowiada jeden dzień to może brać udział w zajęciach drugiej grupy.